October 2022

นอนน้อยจนเป็นร้อนใน ต้องทำอย่างไร

เมื่อสุขภาพอ่อนแอสิ่งที่ฟ้องอย่างชัดเจนคือการมีร้อนในในช่องปาก ร้อนในหรอนี้มันคือแผลเล็กๆที่แสดงให้เห็นถึงอาการอักเสบของเนื้อเยื่อในช่องปาก ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณเหงือก กระพุ้งแก้ม มักจะมาพร้อมกับอาการไข้หรืออาการไม่สบาย หลายคนที่รู้สึกว่าตัวร้อนก็มักจะพบว่ามีร้อนในในช่องปากด้วยเหมือนกัน ความทรมานของร้อนในมันจะสร้างความเจ็บปวดและความหงุดหงิดใจเวลาที่เรากินอาหาร สิ่งที่ลำบากคือคนจะไม่สามารถ oral sex ลยเวลาที่เป็นร้อนใน เพราะแกไปแตะนิดหน่อยก็เจ็บแล้ว ไม่ต้องพูดถึงลีลาใช้ปากทำรักแบบในหนังเอ็กไทย ลืมไปได้เลยเพราะร้อนในมันเจ็บและทรมานจนคุณไม่มีอารมณ์จะทำยังไงหนังเอ็กไทย Continue reading…