ประโยชน์ดีๆของคาร์โบไฮเดรต

คาร์โบไฮเดรต ( Carbohydrate ) เป็นสารอาหารที่มีประโยชน์แก่ร่างกายและเป็นแหล่งพลังงานหลักต่อสมองและกล้ามเนื้อ ยิ่งคนที่ดูหนังโป๊ญี่ปุ่นบ่อยๆ ต้องเพิ่มพลังสำหรับหนังโป๊ญี่ปุ่นให้เหมาะสม คาร์โบไฮเดรตมี 3 ประเภทได้แก่ น้ำตาล แป้ง และเส้นใย อาหารส่วนใหญ่จะพบได้ในอาหารจากพืช ได้แก่ ถั่ว ข้าว พาสต้า ขนมปัง มันฝรั่งและผลิตภัณฑ์จากนม คาร์โบไฮเดรตประกอบด้วยน้ำตาลและสารประกอบลักษณะเชิงซ้อนที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อเข้าหากัน มีสารประกอบสำคัญเช่น ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และไฮโดรเจน
ถึงแม้คาร์โบไฮเดรตจะมีประโยชน์แก่ร่างกายแต่การทานคาร์โบไฮเดรตมากไปจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ คาร์โบไฮเดรตแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ( แบ่งตามขนาดโครงสร้าง ) ดังนี้
1. น้ำตาลประเภทแรกคือน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว น้ำตาลชนิดนี้เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีไซด์โมเลกุลค่อนข้างเล็กที่สุดในบรรดาน้ำตาลด้วยกันพบได้ในอาหารหรือในสารประกอบ มีรสชาติหวาน ละลายน้ำได้จึงซึมผ่านส่วนของลำไส้ได้ง่ายโดยไม่ต้องอาศัยกระบวนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ น้ำตาลประเภทนี้จะ ประกอบไปด้วย
กลูโคส น้ำตาลประเภทนี้สำคัญมากในบรรดาน้ำตาลด้วยกันเพราะน้ำตาลชนิดนี้เป็นตัวต้นในการผลิตพลังงานที่ได้มาจากการย่อยสลายน้ำตาล จะเป็นคาร์โบไฮเดรตแบบใดก็ตามจำเป็นจะต้องถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นกลูโคสก่อนเส ไม่เช่นนั้นร่างกายจะนำไปใช้ต่อไม่ได้ สิ่งสำคัญคือตัวน้ำย่อยที่อยู่ภายในร่างกายรวมถึงแร่ธาตุและวิตามิน ร่างกายจำเป็นต้องมีกลูโคสอยู่ในเลือดขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติ รวมถึงตอนดูหนังโป๊ญี่ปุ่น ( ปริมาณที่เหมาะสม คือ 70 ถึง 100 มก/ลิตร ) เซลล์ในร่างกายไม่สามารถใช้สารอื่นนำมาใช้ในการสร้างพลังงาน แหล่งที่พบได้แก่ ผัก น้ำตาลทรายน้ำผลไม้และผลไม้ ฯลฯ
กาแลคโทส น้ำตาลชนิดนี้เป็นน้ำตาลที่พบได้ในนมที่ได้มาจากการย่อยสลายตัวแลคโทสด้วยน้ำ และเมื่อถูกดูดซึมที่บริเวณลำไส้เมื่อนั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนให้กลายเป็นกลูโคสถูกส่งต่อไปยังตับ เป็นน้ำตาลที่เปลี่ยนเป็นไกลโคเจนโดยตรงได้เลย และยังเก็บสะสมเอาไว้ในส่วนของตับได้ตลอดเวลา และหญิงสาวที่อยู่ในช่วงให้นมลูกส่วนของต่อมนมจะทำการสังเคราะห์น้ำตาลกาแลคโทสเองแล้วไปรวมกับน้ำตาลกลูโคสเพื่อเปลี่ยนเป็นน้ำตาลแลคโทสต่อในอนาคต ส่วนคนที่ชอบดูหนังโป๊ญี่ปุ่นจะนำพลังงานตรงนี้ไปใช้สร้างฮอร์โมน
ความสำคัญของน้ำตาลชนิดนี้มีส่วนสำคัญของสมองที่ใช้ในการเติบโตในช่วงวัยเด็ก หากขาดน้ำตาลชนิดนี้จะส่งผลทำให้เด็กเกิดภาวะสมองเสื่อมได้